Una selecció de novel·les breus dels grans autors del segle XX, per a lectors amb poc tem