Promotor: 
Ajuntamient de La Roca del Vallès
Periodicidad: 
Anual
Género: 
Memòries, biografies, vivències